Home
Verhuur
Zeilen
Weetjes
Navigatie
Kromhout
Knopen
Geschiedenis
Bestemmingen
Bemanning

Seinvlaggen   seinvlaggen (16K)

Betekenissen

A - Ik heb een duiker beneden; houd goed vrij van mij en matig uw snelheid.
B - Ik laad, los of vervoer gevaarlijke stoffen.
C - Ja (bevestiging).
D - Houd vrij van mij, ik kan moeilijk manoevreren.
E - Ik verander mijn koers naar stuurboord.
F - Ik ben ontredderd, stel u met mij in verbinding.
G - Ik verlang een loods.
H - Ik heb een loods aan boord.
I - Ik verander mijn koers naar bakboord.
J - Ik sta in brand en heb gevaarlijke lading aan boord, houd goed vrij van mij.
K - Ik wens met u in kontakt te treden.
L - U moet uw schip onmiddellijk tot stilstand brengen.
M - Mijn schip ligt gestopt en maakt geen vaart meer door het water.
N - Neen (ontkennend).
O - Man overboord.
P - In de haven: Allen die met het schip meegaan, moeten aan boord komen.
Op zee: mijn netten zitten vast aan een obstakel.
Q - Quarantainevlag. Mijn schip is "gezond", ik verzoek praktica. (In sommige landen: Ik wil worden ingeklaard).
R - Ik heb uw laatste sein ontvangen.
S - Ik sla achteruit.
T - Houd vrij van mij; ik ben bezig met spanvisserij.
U - U stuurt een gevaarlijke koers.
V - Ik heb hulp nodig.
W - Ik heb medische hulp nodig.
X - Onderbreek het ten uitvoer brengen van uw voornemens en let op seinen van mij.
Y - Ik sleep met mijn anker over de grond.
Z - Ik heb een sleepboot nodig.

Morse

De Morse code is uitgevonden in 1836 door Samuel Morse, een Amerikaans kunstenaar/geleerde. Door het uitzenden van korte en lange pulsjes kon men via een telegraaf en met behulp van morsecode berichten over grote afstanden verzenden. Elke letter en cijfer had zijn eigen combinatie van korte en lange pulsen. Zo werd het bericht SOS verzonden als --- (3x kort, 3x lang, 3x kort). Morse werd vroeger vooral gebruikt in de scheepvaart, maar is door de komst van de hedendaagse communicatiemiddelen echter niet meer in gebruik.

 

Memoriseer elk woord dat bij een letter hoort. Het aantal lettergrepen van het woord is het aantal tekens van de morsecode van de letter. Een lettergreep met een "O" staat voor "streep", een lettergreep zonder "O" staat voor punt. Zo heb je in een uurtje de Morsecode onder de knie.

 

A .- an-ton     Alfa
B  -...  bok-ke-wa-gen  Bravo
C  -.-. com-man-do-brug  Charlie
D -.. dors-vlegel  Delta
E  . eend  Echo
F ..-. feest-ge-no-ten Foxtrot
G --. groot-moe-der Golf
H .... huis-be-waar-der  Hotel
I  ..   ie-mand  India
J  .--- ja-o-zo-mooi Juliet
K  -.-  kloos-ter-poort Kilo
L .-.. lik-doorn-pleis-ter  Lima
M   --   mo-tor Mike
N   -. noor-den November
O ---  op-ont-houd Oscar
P .--. per-mo-tor-fiets Papa
Q --.- quals-dorp-in-nood Quebec
R  .-. re-vol-ver     Romeo
S  ... sein-sleu-tel   Sierra
T   - toon   Tango
U  ..-   u-ni-form   Uniform
V   ...- va-kan-tie-oord  Victor
W .-- waar-borg-som   Whisky
X -..- xzon-der-slag-woord X-ray
Y  -.-- yor-ker-moor-kop   Yankee
z  --.. zout-ont-gin-ning  Zulu

 

Morse-convertor

 

Natuurlijk moet je niet alleen signalen kunnen zenden, je moet ze ook kunnen lezen als je ze ontvangt. Om dat zo snel mogelijk klaar te spelen, is er het volgende eenvoudig systeem ontworpen en het werkt zo: is het een punt dan kijk je naar het witte, is het een streepje dan kijk je naar het grijze. Zo ga je stelselmatig naar onder tot je de letter hebt die is doorgestuurd. Een voorbeeld: punt streep punt is de letter R. Je kijkt eerst naar het punt (wit), dan naar de streep (grijs) en dan opnieuw naar het punt (wit), zo kom je bij de letter R terecht.

 

e

t

i

a

n

m

s

u

r

w

d

k

g

o

h

v

f

l

p

j

b

x

c

y

z

q